Till toppen av sidan
Nav

FAQ – Vanliga frågor

Avfuktare

Hur stor avfuktare ska jag köpa?

Det är alltid bättre att köpa en avfuktare med stor kapacitet (Arctus Fenja 20) som fungerar ordentligt under de perioder av året då det är mer fuktigt (dvs. sensommaren – hösten). Dessutom använder många sina avfuktare i källaren till att torka tvätt samtidigt som man torkar ur källaren. Det går alldeles utmärkt, men man bör då tänka på att man tillför fukt i utrymmet, (genom tvätten) och man då ska se till att använda en maskin med god kapacitet.

Har Arctus avfuktare kontinuerlig avrinning?

Ja, båda modellerna är förberedda för dränering av kondensvattnet via slanganslutning som medföljer. Denna funktion är att föredra om man har möjlighet då man slipper att tömma vattentanken och avfuktaren kan upprätthålla låg fuktnivå.

Stor eller liten vattentank, vad är att föredra?

Stor vattentank är alltid att föredra då avfuktaren kan arbeta under längre tid innan den automatiskt stänger av vid full tank.

Fungerar inte en värmefläkt lika bra som en avfuktare?

Arctus avfuktare är tillverkade för att klara av att avfukta bl.a. källare och kondenserar på ett energieffektivt sätt bort fukten från luften. Varje liter fukt som finns i luften innehåller omkring 800 watt i värmeenergi. Då fukten kondenserar på avfuktarens kylslinga återfås dessa 800 watt energi form av värme. På detta energismarta sätt är en avfuktare att föredra framför en värmefläkt.

Renar även Arctus avfuktare luften?

Ja, med hjälp av ett förfilter renas luften samtidgt som den avfuktas. Detta filter är rengöringsbart och vid normal användning ska detta göras varannan till var fjärde vecka.

energiradgivaren